Besplatni telefon

Vremenska prognoza

Zagreb
Split
-1°
Osijek
Varaždin
10°
Rijeka
-3°
Slavonski Brod
Dubrovnik

Tražilica

 

Star 80 WP (mankozeb 80%)


Preventivni kontaktni fungicid iz skupine ditokarbamata.


Oblik formulacije: močivi prah – koncentrat za suspenziju.

STAR 80 WP namijenjen je za suzbijanje bolesti:

vinove loze
  • plamenjača i crna pjegavost u koncentraciji 0,20 - 0,25 % (200 - 250 g sredstva u 100 l vode).
trešnje i višnje
  • kozičavost lista u koncentraciji 0,20 - ,025 % (200 - 250 g sredstva u 100 l vode).
šljive i duhana
  • plamenjače šljive u koncentraciji 0,20 - ,0,25 % (200 - 250 g sredstva u 100 l vode).
jabuke i kruške
  • krastavosti ploda u koncentraciji 0,25 % (0,25 kg sredstva u 100 l vode).
krumpira i rajčice
  • plamenjače i crne pjegavosti u količini 2,0 - 2,5 kg/ha (20 – 25 g na 100 m2).
sjemenskoj pšenici
  • smeđe pjegavosti lista i pljevica u količini 3,5 kg/ha (350 g na 1.000 m2).
  • hrđa na sjemenskoj pšenici 2 kg/ha (200 g na 1.000 m2) uz utrošak 350 – 500 l vode po hektaru.

U nasadima jezgričavih voćaka i rajčici koristi se najviše tri puta godišnje.

Višnja i trešnja smiju se tretirati samo nakon berbe.

U krumpiru i vinovoj lozi se ne ograničava.

Ne smije se koristiti u kombinaciji sa močivim sumporom za zadnje tretiranje zbog usporavanja razgradnje na grozdu (karenca za ovu kombinaciju je 56 dana).

Nije dozvoljeno mješanje s kiselim insekticidima etefenom, folijarnim gnojivima koja sadrže bar, bordoškom juhom i propamokarbom.

Primjena iz zrakoplpva se dopušta samo na velikim površinama za pšenicu pod uvjetom da je udaljeno najmanje 200 m od naselja, vodotoka, jezera, mora pri brzini vjetra ispod 3m/s.


KARENCA:
          14 dana za rajčicu (u polju i zaštićenom prostoru) i krumpir
          21 dan za duhan, luk, jezgričavo i koštičavo voće, stolne sorte vin. loze
          42 dana za vinske sorte vinove loze, merkantilna pšenica

Razvrstan je u III. skupinu otrova.
Dostupan je u pakiranju od 0,25 kg i 1 kg.

natrag